Hompage
Badkamers
Keukens
Vloeren
Dakramen
Contact

   072-5746139

   06-22878871

   G.spaans@quicknet.nl

   Fotografie           

Aanvraag offerte

Voorwaarden

Contact

Copyright © 2012 G. Spaans Home Finish

              VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2011  AV CZ/108

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2011. 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities 3

Artikel 2 – Werkingssfeer 3

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst 3

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van het klussenbedrijf 4

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever 5

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht 5

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties 5

Artikel 8 – Oplevering 5

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen 6

Artikel 10 – Eindafrekening 6

Artikel 11 – Opschorting van de betaling 6

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting 6

V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie 7

VI. GESCHILLEN (tussen consument en klussenbedrijf)

Artikel 14 – Geschillen 7

Artikel 15 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen 8

Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 8

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer en worden op de SER-site vermeld.